A F T

Loading

State Bank of Pakistan ke mutabiq shuru main apke mahana load limit Rs. 50,000 hogi.

Lekin aap isko 2 lakh tak barha saktay hain biometric verification kai zariye jo kay kisi bhi Bank Alfalah ATM Par ho sakti hai. Is kay liye card insert karne ke zaroorat nahi. Sirf Biometric service ko select karein → Digitt+ → Biometric Verification. Aur di gaye hidayat pr amal kar kay biometric ka amal muqammal karein.

Technology Drives Payment Innovation 

Follow Us

Email: contact@aft.com.pk
UAN:  (+92)-42-111-111-238
Digitt+ Support: 042-111-344-488