A F T

Loading

Aap apnay Digitt+ PayPak Debit Card kay zariye Pakistan mein mujood ATMs say paisay nikalwa saktay hain. Aur card ka zariye khareedari bhi kar saktay hain.

Ab karein bharpoor khareedari apnay Digitt+ paypak Debit Card kay saath.

Technology Drives Payment Innovation 

Follow Us

Email: contact@aft.com.pk
UAN:  (+92)-42-111-111-238
Digitt+ Support: 042-111-344-488